Capricorn

Kozorožec 22. december - 20. január

Kozorožci, tento mesiac bude rodinný život vežmi optimistický, pretože slnko a štedrý Jupiter vo vašom domácom sektore prinesú do vášho domova šastie, teplo a dobrú náladu. Slnko tu zostane až do 20. apríla a Jupiter do polovice mája, takže využite tento povznášajúci mix energií a pozdvihnite rodinné projekty na vyššiu úroveň. Či už túžite kúpi nehnutežnos, rozšíri tú súčasnú, založi si rodinu alebo zača podnika doma, toto je ten správny čas. 5. sa v najvyššom sektore vášho horoskopu nachádza spln vo Váhach, ktorý zvýrazňuje vašu kariérnu zónu. Môže to by čas, keď si vás budú všíma viac ako zvyčajne, a ak chcete získa viac priaznivcov na sociálnych sieach alebo všeobecne, je to príležitos podeli sa o svoje nápady, prednies prezentácie alebo zverejni svoje myšlienky na internete a sledova, čo sa bude dia ďalej. Očarujúca Venuša sa 10. apríla presunie do Blížencov a vášho sektora životného štýlu, čo môže podpori harmóniu medzi spolupracovníkmi a vo vašom živote všeobecne. Venuša môže pomôc pri úlohách, ktoré zahŕňajú spoluprácu . A romantické a spoločenské aktivity sa pravdepodobne budú týka aj vášho pracovného prostredia. Dynamické zatmenie slnka v Baranovi devätnásteho naznačuje, že by vás mohli čaka pozitívne zmeny, ktoré sa týkajú nehnutežností alebo vášho domova a domácej situácie. Možno ste pripravení na zmenu bydliska, a ak áno, problémom by mohli by náklady na hžadanie niečoho nového. V tomto prípade platí, že kde je vôža, tam je aj cesta. Ak ste pripravení oddýchnu si a užíva si život, slnko 20. apríla vstúpi do Býka a vášho sektora vožného času, takže myslite nato, aby ste sa venovali svojim koníčkom, prezentovali svoj talent a robili veci, ktoré radi robíte. Zhovorčivý Merkúr sa nasledujúci deň zmení na retrográdny, takže sa pripravte aj na oneskorenia a nejasné informácie.
Aquarius

Vodnár 21. január - 19. február

Vodnár, pozitívny dôraz na vᚠsektor rozprávania a myslenia zdôrazňuje čas interakcie, vyjednávania a komunikácie. Ak pracujete v oblasti médií, vzdelávania, vydavatežstva alebo predaja, mohli by ste by vežmi zaneprázdnení a mohlo by sa vám aj vežmi dobre dari. Je to skvelý čas na propagáciu vašej práce, založenie online podniku alebo na zrýchlenie práce s obsahom na sociálnych sieach. S trochou úsilia by sa vám mohlo dari vežmi dobre. Cez vašu komunikačnú os prechádza 5. apríla aj spln v znamení Váh, ktorý môže poukáza na príležitosti, o ktorých ste predtým možno ani neuvažovali. Mohli by ste sa zamyslie nad svojou budúcnosou. Ak áno, táto lunárna fáza môže upozorni na kroky, ktoré môžete podniknú, aby ste si zabezpečili príležitos, ktorá je pre vás ideálna. 10. sa do Blížencov a vášho sektora romantiky presúva pôvabná Venuša, ktorá prináša príjemný čas na schôdzky a výlety, či už ste sólo, alebo máte vzah. Prítomnos Venuše tu môže tiež posilni vašu kreativitu a povzbudi vás, aby ste čo najlepšie využili svoj talent a ukázali ho celému svetu. Vežkou novinkou tohto mesiaca je zatmenie Slnka v Baranovi 19. apríla, ktoré by pre vás mohlo znamena zmenu. Prebieha vo vašom sektore reči a myslenia a je naklonené k mocnému Plutu vo vašom znamení. Toto zatmenie nabáda k novým začiatkom, no vy by ste sa im mohli bráni. Niečo vás môže brzdi, keď vás vesmír aktívne nabáda, aby ste sa pohli vpred. 20. vstúpi slnko na približne štyri týždne do znamenia Býka a zvýrazní vᚠsektor domova a rodiny. Je to príležitos na to, aby ste sa starali o seba a strávili kvalitný čas s blízkymi. A napokon, 21. apríla zhovorčivý Merkúr začne cúva, čo by sa mohlo zhodova so stretnutím z minulosti, ale aj s oneskoreniami a zmiešanými správami. Bude dobré ma časovú rezervu nato, aby ste všetko stihli včas.
Picses

Ryby 20. február - 20. marec

Financie budú na začiatku tohto mesiaca dobre naštartované, Ryby. Vďaka slnku a veselému Jupiterovi v Baranovi môžete ma skvelé nápady, ako zarobi viac peňazí alebo ako investova, aby ste zarobili oveža viac. Je tu šanca, že by ste mohli dosta lepší plat (ak vám ho už nedávno nezvýšili), alebo by vám nejaký podnikatežský zámer mohol zača prináša slušný zisk. A ak túžite zača s vedžajšou činnosou, je to ideálny čas pusti sa do toho. Cez vašu finančnú os prechádza 5. apríla aj spln vo Váhach, vďaka ktorému si môžete lepšie všimnú všetky veci, ktoré ste nazhromaždili, ale ich už nepotrebujete. Môžu to by materiálne veci, ale rovnako dobre aj psychické veci, čo ste v sebe nosili a pociovali ako emocionálne bremeno. Ak áno, je čas to necha ís. 10. sa Venuša presunie do Blížencov a vášho sektora domova a rodiny. Vďaka jej prítomnosti je to vynikajúci čas na to, aby ste svoj byt upravili, či už potrebuje len pár vrstiev farby, alebo sa chcete pusti do niečoho rozsiahlejšieho. Budete sa tiež radi zabáva a hra sa na hostiteža. Využite túto fázu aj na to, aby ste si oddýchli a užili si trochu starostlivosti o seba. Zaslúžite si to. Vežkou novinkou tohto mesiaca je zatmenie Slnka v znamení Barana 19. apríla. Nastáva na poslednom stupni tohto znamenia a smeruje k silnému Plutu vo Vodnárovi. Tento silný nov je o nových začiatkoch. A hoci by ste mohli odoláva novému začiatku, nakoniec sa do toho pustíte. Napokon 20. slnko vkĺzne do Býka a vášho sektora rozhovorov a myšlienok. Nasledujúce štyri týždne bud vynikajúce na to, aby ste sa pustili do najrôznejších projektov, nadväzovania kontaktov a propagácie svojho podnikania. Ak túžite zvýši svoju prítomnos na sociálnych sieach, je ten správny čas pusti sa do toho.
Aries

Baran 21. marec - 20. apríl

Barani, budete sa chcie pusti do realizácie svojich najjasnejších snov a plánov, medzi ktoré patria nápady a projekty, ktoré sú vášmu srdcu najbližšie. Slnko vo vašom znamení až do 19. apríla posvieti nato, aby ste svoje najlepšie vlastnosti a vodcovské schopnosti prejavili vo svete a predviedli svoje najlepšie talenty. Ak chcete by vidie a poču, nebráňte sa tomu. Zhovorčivý Merkúr vo vašom znamení začne cúva 1. apríla, preto by bolo rozumné postupova opatrne a ráta s oneskoreniami. Možno zistíte, že na vybudovanie tempa je potrebných niekožko pokusov, ale s trpezlivosou sa vám to podarí. 4. vstúpi do vášho znamenia pôvabná Venuša, ktorá prinesie túžbu po spoločenskom živote. Budete tiež vežmi šarmantní a príažliví, takže tieto vlastnosti využite na maximum. Nov Mesiaca v znamení Barana 8. apríla bude vašou šancou na nový začiatok. Ak ste pripravení prevzia iniciatívu, čaká vás čerstvý štart. Aké sny a plány teraz máte? Vytvorte si stratégiu a začnite na nich pracova. Presun slnka do znamenia Býka 19. zvýši dôraz na vᚠsektor financií a povzbudí vás, aby ste sa venovali riešeniu problémov v tejto oblasti. Je to tiež šanca zamera sa na aktivity, ktoré prinášajú peniaze, a dokonca zača aj nejakú vedžajšiu činnos. 23. apríla sa spln v Škorpiónovi uhlovo priblíži k Plutu, takže by to mohol by vežmi emotívny deň, keď príde na pretras kžúčová záležitos. Možno budete musie urobi rozhodnutie, ktoré ste nejaký čas odkladali, ale keď sa doň pustíte, mohlo by vám to prinies úžavu. Napokon, 30. vstúpi do vášho znamenia ohnivý Mars, vᚠvládca, ktorý vám vráti iskru do života. Budete fungova na plné obrátky a pripravení zauja svet.
Taurus

Býk 21. apríl - 21. máj

Býk, prvé tri týždne tohto mesiaca budete prechádza fázou, keď je čas zbavi sa minulosti a všetkého, čo vám bráni by tým, čím môžete by. Slnko sa nachádza vo vašom duchovnom sektore, takže je to skvelá príležitos ukonči jeden cyklus, aby ste mohli zača ďalší s čistým štítom, keď Slnko 19. apríla vstúpi do vášho znamenia. Máte šancu vyrieši pretrvávajúce problémy, ktoré vám odčerpávajú energiu a zdroje. Možno budete ma tiež chu uprata svoj život vo fyzickom, psychickom a duchovnom zmysle. Budete sa vďaka tomu cíti oveža lepšie. 8. apríla nastane nov Mesiaca v znamení Barana, a tak bude toto obdobie časom nových začiatkov. Táto mesačná fáza sa však spája aj s liečivým Chirónom, takže tento čas môžete využi na to, aby ste sa s niekým udobrili a urovnali vzah, ktorý sa odklonil od správnej cesty. V budúcnosti by to mohlo vies k vytvoreniu láskyplnejšieho a produktívnejšieho vzahu. Slnko vstúpi do vášho znamenia 19. apríla na obdobie štyroch týždňov, čo z nich robí vrchol vášho roka. Nasledujúce týždne sú vašou šancou zažiari. A keďže veselý Jupiter a elektrický Urán budú v úzkom spojení vo vašom znamení, možno budete ma viac šastia ako zvyčajne. Využite túto šancu na využitie lukratívnych príležitostí a zamerajte sa na plány a projekty, ktoré sú pre vás najvýznamnejšie. 23. si dávajte pozor na spln Mesiaca. Nastane teraz totiž cez vašu vzahovú os a smerova bude k silnému Plutu vo vašom sektore ambícií. Mohlo by sa vyskytnú niečo, čo v vás vyvolá hlboko zakorenené emócie. Najlepšie by bolo nereagova prehnane, ale emócie spracova ich a rozhodnú sa, až keď sa veci viac ukžudnia.
Gemini

Blíženci 22. máj - 21. jún

Blíženci, vaša snaha napredovať v kariére zostáva aj naďalej silná. Dôraz na tento sektor naznačuje, že ste odhodlaní napredovať, ale možno sa vám to nedarí tak rýchlo, ako by ste chceli. Čo by mohlo veci urýchliť, je stretávanie sa so správnymi ľuďmi. Slnko v Baranovi a vaša zóna priateľstva môžu byť výzvou na rozšírenie okruhu kontaktov a spojenie sa s inými ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy a ciele ako vy. Budete môcť posilniť spojenia, ktoré vám môžu pomôcť pri podnikaní alebo v kariére. Takisto sa budete dychtivo zapájať do skupín alebo klubov či už len tak pre zábavu alebo ak hľadáte romancu či spoločnosť. Nov Mesiaca v znamení Barana 8. apríla bude skvelý na naštartovanie takýchto aktivít a na uľahčenie cesty vpred tým, že sa zoznámite s tými správnymi ľuďmi. A ak potrebujete s niekým vyriešiť nejaké nezhody, bude nato tiež ideálny čas. Môžete tak začať odznova na nových základoch. Keď Slnko 19. vstúpi do znamenia Býka, budete si vychutnávať čas na oddych a načerpanie nových síl . Bude aj obdobie na reflexie uplynulého roka a premýšľanie o vašich nádejach a vyhliadkach na nasledujúce mesiace. Využite tieto týždne na vyriešenie alebo aspoň na naštartovanie riešenia problémov, ktoré vás brzdili. Odstráňte zo svojho života to, čo už splnilo svoj účel. Bude to pre vás lepšie. 23. apríla by mohol nastať intenzívny spln Mesiaca v znamení Škorpióna, ktorý sa môže zhodovať s odhalením týkajúcim sa vašich zvykov, práce alebo zdravia. Možno si uvedomíte, že ste uviazli vo vyjazdených koľajach, a budete chcieť preskúmať nové možnosti. Napokon, na čo si treba dať pozor, je zhovorčivý Merkúr, ktorý bude od 1. do 25. apríla cúvať, a to by mohlo spôsobiť oneskorenia v niektorých vašich plánoch.
Cancer

Rak 22. jún - 22. júl

Rak, slnko v znamení Barana a prominentná zóna až do 20. apríla vás postaví do centra pozornosti a povzbudí vás, aby ste odvážne a sebavedome presadzovali svoje ambície. Toto nebude čas na to, aby ste sa držali pri zemi. Využite túto šancu rozkvitnú a zažiari tak, ako to viete len vy. Aké sú vaše najväčšie a najjasnejšie sny? Teraz je ten správny čas, aby ste ich uskutočnili. Spln vo Váhach 5. zvýrazní pohodlie domova a potrebu zjednoduši si deň. Možno by ste sa mali rozhodnú aj pre starostlivos o seba. Ak máte nabitý program, možnos oddýchnu si a načerpa nové sily by vám mohla prospie. Ak je vaša rovnováha medzi pracovným a súkromným životom narušená, toto by vám mohlo pripomenú, aby ste ju obnovili. Spoločenská Venuša sa 10. apríla presunie do Blížencov a vášho duchovného sektora, čo môže by výzvou, aby ste sa mali viac radi. Ak ste boli zaneprázdnení starostlivosou o potreby druhých, je to príležitos urobi niečo pekné pre seba. Vežkou novinkou tohto mesiaca je zatmenie slnka v Baranovi a zóna vysokého letu 19. Toto zatmenie sa nakláňa k mocnému Plutu, ktoré je po novom vo Vodnárovi, a mohlo by podpori vežkú transformáciu. Môžete urobi náhlu zmenu v kariére, ktorá všetkých prekvapí, dokonca aj vás. A mohlo by sa to ukáza ako celkom výnosné. Slnko vkĺzne do znamenia Býka 20. apríla a nasledujúce štyri týždne budú v znamení spoločenských záležitostí, klubov, skupín a možnosti nadviaza nové priatežstvá a kontakty. Je to skvelá príležitos spoji sa so spriaznenými dušami a užíva si pomoc a podporu, ktorú vám takéto kontakty môžu prinies. Nakoniec, 21. zhovorčivý Merkúr začne cúva v znamení Býka a zostane tak po tri týždne. Nezabudnite si do kalendára poznači termíny, stretnutia, večierky a iné podujatia, inak by ste mohli zabudnú na detaily. Je lepšie ma istotu, ako neskôr žutova.
Leo

Lev 23. júl - 23. august

Lev, ste pripravení na cestovatežské dobrodružstvá, pretože slnko pokračuje vo svojej ceste Baranom až do 20. apríla. A keďže v tomto pásme sa ešte niekožko týždňov bude nachádza veselý Jupiter, využite množstvo príležitostí na rozšírenie svojich obzorov a preskúmanie zaujímavých možností. Čím ochotnejšie v tomto smere budete, tým budete šastnejší. 5. sa pri splne Mesiaca vo Váhach a vo vašom sektore rozhovorov a myšlienok môže uskutočni diskusia, ktorá vynesie na svetlo sveta zaujímavé informácie. A možno to bude niečo, čo budete chcie hneď preskúma. Ak vám vᚠšiesty zmysel hovorí, aby ste sa viac angažovali, choďte do toho. Sladká Venuša sa 10. apríla presunie do Blížencov a vášho spoločenského sektora, a prináša družnú energiu na všetky podujatia a stretnutia, ktorých sa zúčastníte. Je to ideálny vplyv, ak hžadáte romantiku alebo chcete nadviaza nové priatežstvá. Vaša zvedavos vás bude podnecova k nadväzovaniu kontaktov s žuďmi zo všetkých oblastí a niektorí z nich by naozaj mohli stᝠza to, aby ste sa zoznámili. V čase zatmenia Slnka v znamení Barana a vo vašom sektore skúmania 19. by ste mohli ma v rukách rozhodnutie. Toto zatmenie by sa mohlo zhodova s príležitosou, ktorá vás zavedie ďaleko za hranice vašej komfortnej zóny. Ak sa ju však rozhodnete prija, môže zmeni vᚠživot k lepšiemu. 20. apríla sa Slnko presunie do Býka a vašej kariérnej zóny, kde zostane približne štyri týždne. Nebudete sa hanbi presadi sa a toto je čas, aby ste sa ukázali a dali svetu najavo, aký máte talent. Nasledujúci deň zhovorčivý Merkúr začne cúva v Býkovi a vo vašej zóne kariéry, čo môže spôsobi oneskorenie plánov a projektov. Možno budete musie jednu alebo dve veci odloži, kým sa dráha tejto planéty o tri týždne opä nezmení na priamu.
Virgo

Panna 24. august - 23. september

Zdá sa, že by to mohol byť mesiac pozitívnych zmien, keď budete ochotní zanechať minulosť a uvoľniť miesto novému. Slnko v znamení Barana až do 20. apríla vám dodá odvahu, aby ste mohli vo svojom živote napredovať. Zhovorčivý Merkúr, vaša osobná planéta, sa 3. presunie do znamenia Býka, čo vo vás môže vyvolať zvedavosť na všetky možné príležitosti okolo. Budete túžiť preskúmať nové chodníčky a zistiť, kam by mohli viesť. Spln vo Váhach 5. apríla by sa mohol zhodovať s túžbou dopriať si niečo pre seba, najmä ak sa cítite trochu unavene. Ak investujete do starostlivosti o seba - namiesto materiálnych vecí - mohli by ste sa cítiť oveľa šťastnejšie. A ak máte s niekým problém, táto lunárna fáza sa spája s liečivým Chirónom, takže je to skvelá príležitosť spojiť sa s ním a napraviť to. Veľkou novinkou v tomto mesiaci je zatmenie Slnka v znamení Barana, ktoré nastane 19 apríla. Keďže sa nakláňa k silnému Plutu, môžete byť pripravení urobiť odvážny krok vpred, ale vaša práca alebo súčasný životný štýl vás môžu brzdiť. Skôr či neskôr budete musieť urobiť rozhodnutie. Keď slnko 20. apríla vstúpi do Býka a vášho sektora cestovania, budete dobrý čas oddýchnuť si a užiť si trochu voľna. Ak ste už dlho nemali takúto príležitosť, využite ju. Nabije vás to energiou tak, ako nič iné. 21. však flexibilný Merkúr začne v tejto vašej cestovateľskej zóne cúvať, takže počas nadchádzajúcich troch týždňov buďte opatrní, najmä ak sa chystáte do zahraničia či často cestujete. Urobte si zoznam vecí, ktoré si treba zobrať a dajte pozor, aby ste doma nezabudli potrebné dokumenty. Pripravte sa aj nato, že všetko nemusí prebiehať úplne podľa plánu.
Libra

Váhy 24. september - 23. október

Váhy, tento mesiac sa kladie pozitívny dôraz na vašu oblas vzahov, čo podporuje bližšie vzahy, štedros a príležitosti, ktoré prichádzajú prostredníctvom priatežov, nadväzovania kontaktov a stretnutí s žuďmi. Bude to tiež skvelý čas na vᚠmilostný život, pretože slnko v Baranovi spolu s veselým Jupiterom vo vás a vo vašom partnerovi vyvolá to najlepšie. Možno sa pustíte do nových projektov, budete spolu cestova alebo si len užíva to, že ste spolu. Vo vašom znamení bude 5. apríla spln, ktorý sa spája s liečivým Chirónom, a to môže prinies príležitos vyrieši nejaký konflikt či problém. Ak ste sa s niekým pohádali, táto fáza mesiaca môže zvýrazni pocity žútosti a túžbu dosiahnu, aby sa všetko urovnalo. Krásna Venuša potom 10. apríla vstúpi do Blížencov a do vášho sektora cestovania a dobrodružstva, čo by vo vás mohlo vyvola vežkú zvedavos na iné krajiny a kultúry. Možno budete túži navštívi miesta, ktoré ste predtým nevideli. A ak nepôjdete sami, zažijete naozaj príjemné chvíle. V znamení Barana a vo vašej zóne vzahov nastane 19. apríla silné zatmenie Slnka, ktoré by mohlo veci poriadne zamieša. Toto zatmenie je ako nabitý nov mesiaca a bude ideálne na nové začiatky. Smeruje však k silnému Plutu, takže možno budete musie niečoho vzda, než budete môc zača odznova. 20. slnko vstúpi do znamenia Býka a nasledujúce štyri týždne zvýrazní obchod, financie a hlboké emócie. Môže to by čas znovuzrodenia, ak ste ochotní zanecha staré a uvožni miesto novému. Napokon, zhovorčivý Merkúr začne 21. apríla cúva v znamení Býka, takže najbližšie tri týždne by sa mohlo sta, že sa aj vaše najlepšie plány oneskoria. Pokiaž ide o obchodné a finančné záležitosti, oplatí sa postupova opatrne.
Scorpio

Škorpión 24. október - 22. november

Škorpión, v apríli budete chcie svojmu životnému štýlu doda energiu, najmä ak potrebuje trochu viac elánu a iskry. Slnko spolu s veselým Jupiterom vám vnuknú rôzne dobrodružné nápady a bude len na vás, či ich zrealizujete. Ak ste unavení zo svojej práce a potrebujete niečo iné, čo by pre vás bolo väčšou výzvou, teraz, keď pulzujete energiou zmeny, máte príležitos ís do toho. Spln vo Váhach a vo vašej súkromnej zóne 5. apríla vám ponúkne príležitos zastavi sa a strávi nejaký čas v rozjímaní. Je to chvíža nato, aby ste sa zorientovali a uistili sa, že ste na správnej ceste a smerujete k ciežom, ktoré vás urobia šastnými. A ak ste boli zaneprázdnení, nezabudnite si vyhradi čas aj na nejaké potešenie. Šastná Venuša sa 10. presunie do Blížencov a vášho sektora financií, znovuzrodenia a transformácie a vaše túžby budú intenzívne. Ak počas tejto fázy niečo chcete, pôjdete do toho naplno. Pri rokovaniach a iných kžúčových rozhovoroch sa nebudete bráni manipulácii situácie, aby ste získali to, čo chcete. Zatmenie slnka v znamení Barana 19. apríla sa nakláňa k radikálnemu Plutu, vášmu vládcovi, a prinesie šancu na zmenu smeru. Môže sa okolo toho vyskytnú nejaký konflikt, ale súboj sa skončí, keď si uvedomíte, čo je v hre. Budete vedie, čo máte robi, a posuniete sa k tomu. 20. sa Slnko presunie do Býka a zvýrazní vᚠsektor vzahov. Je to čas na oslavu vašich vzahov s ostatnými. Ak máte plány, pozvite k sebe ostatných a vᚠpokrok bude oveža rýchlejší. Nakoniec sa Merkúr 21. apríla na približne tri týždne dostane do opačného smeru. Keďže sa to udeje vo vašej zóne vzahov, môže to by vhodný čas na opätovné stretnutie, či už plánované alebo spontánne.
Sagittarius

Strelec 23. november - 21. december

Tento mesiac zvýrazňuje vašu túžbu bavi sa a užíva si život, Strelci. S dôrazom na vašu zónu vožného času a s veselým Jupiterom, ktorý cez ňu prechádza je čas na nové dobrodružstvá. Zaoberajte sa novými zážitkami, venujte sa novým koníčkom alebo vyskúšajte súažné športy či aktivity, ktoré zahŕňajú trochu rizika, a vᚠživot získa vášeň a energiu. Vrcholom by mohla by aj romantika, či už ste vo vzahu, alebo lásku hžadáte. Spln 5. apríla vo Váhach a vo vašom spoločenskom sektore naznačuje, že to môže by skvelá príležitos na usporiadanie večierka alebo iného stretnutia. Vďaka zvýšenej energii a citom by to mohla by vežmi živá a určite nezabudnutežná a príjemná udalos. Existuje však možnos, že by ste mohli poveda viac, ako máte v úmysle, takže ak si trocha dáte pozor, čo poviete, pomôže to predís prípadným výčitkám. Pôvabná Venuša sa desiateho presúva do Blížencov a vášho vzahového sektora, čím dodáva iskru vášmu spoločenskému životu, partnerstvu a akýmkožvek rozvíjajúcim sa vzahom. Táto živá energia by mohla by dos príažlivá a atraktívna. Ak hžadáte nových priatežov, obchodných klientov alebo romantiku, Venuša vás môže povzbudi k tomu, aby ste nadviazali kontakt a rozprávali sa. Zistíte, že s určitými žuďmi máte intelektuálny vzah, a práve týchto žudí budete chcie lepšie spozna. 19. apríla nastane silné zatmenie Slnka v znamení Barana, ktoré by mohlo zmeni situáciu. Toto zatmenie je ako extra silný nov mesiaca, čo môže naznačova, že ste na novom začiatku alebo na začiatku novej fázy. A napokon 20. slnko vstúpi do zemitého Býka, takže nadchádzajúce štyri týždne sú vynikajúce na reorganizáciu vašich zvykov, návrat k zdraviu a kondícii a úpravu životného štýlu tak, aby ste sa cítili šastní a spokojní.