Capricorn

Kozorožec 22. december - 20. január

Mocný Mars získa trocha taktu, keď sa spojí s gracióznymi Váhami 3. októbra, čo prinesie výhody v mnohých oblastiach vášho života. Bude milé a príjemné vyhra argumentáciu použitím jemných zdôvodnení - radšej než ako by mali na vás nahliada ako na „zlého chlapca” kvôli použitiu ná´tlakovejších taktík. Kvadratúra slnka a Saturna 7. októbra prinesie testy a výzvy, ale tak predsa beží život a trocha sa vyrastá, Kozorožec. Pozerajúc sa spä na vᚠživot, necítili ste sa najlepšie, keď ste prekonali nejaké väčšie prekážky? Nenechajte sa odradi obmedzeniami, ktorým teraz môžete čeli. Narodili ste sa, aby ste ich prekonali! Spln mesiaca 13. októbra vás povzbudí da sa do akcie - skôr než len sedie a pozera, ako sa niečo stane - čo vám môže pomôc realizova veža tožko potrebných vecí. Keď sa to skombinuje s vašou praktickou odhodlanosou, môže to by vežmi produktívny čas. Sústreďte sa ale na dokončenie súčasných projektov pred začatím nových. Počas sextilu milujúcej Venuše a Saturna 20. októbra budete túži, by pri sebe niekom ešte bližšie. Či už budete chcie väčšiu pozornos od vášho súčasného partnera alebo sa budete chcie dosta bližšie k niekomu, po kom pozeráte. Kžúčom v tomto tranzitnom období bude by trpezlivý, lebo čokožvek by ste dosiahli v tomto období nátlakom, nemalo by dlhotrvajúci potenciál.
Aquarius

Vodnár 21. január - 19. február

Každý potrebuje cíti, že je potrebným členom spoločnosti. Ale niekedy cítite, že to potrebujte viac, než iné veci. 1. sa ponorte do svojej hlbokej túžby pomôc. Čím viac sa do toho dáte, tým lepšie sa budete cíti. Začnite s dobrovožníčením v polievkovej kuchyni alebo pomáhaním rodinám v núdzi s organizovaním ich výdavkov. Skôr než sa nazdáte by ste mohli zača s vašim vlastným charitatívnym fondom. Obmedzenia a reštrikcie zvyčajne padnú reštriktívne. Ale niekedy - ako 5. a 6. - sa reštrikcie ukážu ako požehnanie. Prinútia vás ku kreativite pri riešení problémov a vy prídete s riešením, z ktorého spadne šéfom sánka! 11. musíte dobre prehodnoti vaše zdroje. a nemíňajte zbytočne! Okolo objavov plného (ale na výnosy chudobnejšieho) 17. októbra prídete na pár fascinujúcich záverov o tom, odkiaž a kam smerujete. 21. budete triumfova v hádke či súboji o moc. 26. sa spojte, nehžadiac na to, aké nežahké to bude. 30. zorganizujte vyrazenie von.
Picses

Ryby 20. február - 20. marec

Dôverujete a to je jedným z vašich silných bodov. Dávate tým žuďom istú výhodu - dôverujte im aj v pochybnostiach, pri ktorých by ich iní obišli a keď sa títo žudkovia chovajú tak ako podža seba zvyknú, môžete sa od nich veža nauči. Niekedy sa ukážu tak, že majú veža toho, čo môžu da. Ale 1. potrebujete by trocha opatrní. Niekto nebude dôveryhodný , tak sa majte na pozore (ak to dokážete). Nemeňte ale kompletne svoj štýl - keď dôverujete, riskujete sklamanie a je vašou silnou stránkou že ste ochotný to podstúpi. 5. vám niekto pomôže. ڞasné! 10. a 11. budete ma dva skvelé dni. Kto by to vedel, že tožko úspechu a romance môže tak dobre padnú? 16. budete pripravený na ešte dokonca viac fajn zážitkov v oblasti lásky. Okolo 21. bude naozaj potrebné opä sa pozrie na svoj plán zdravia. Robíte všetko čo sa dá (vrátane dostatku spánku). aby ste zostali zdravý? 26. nájdite rovnováhu. 30. vykročte alebo postúpte vpred. Dôverujte im, aj ak by vás celkom žahko mohli podrazi.
Aries

Baran 21. marec - 20. apríl

Keď mocný Mars skončí svoje cúvanie a začne ís vpred v znamení Kozorožca 3. októbra, bude čas da zbohom vašim slabostiam. Nie je vždy žahké zbavi sa deštruktívnych správaní či zlozvykov, ale práve teraz budete ma silu poveda nie a naozaj to tak spravi. Rovnako vstúpi vᚠmocný vládca Mars v tomto čase do jemného znamenia Váh, a budete tak radšej rieši problémy taktom než silou. Pre žudí okolo vás to môže znamena pokojnejšie obdobie, Baran. Keď milujúca Venuša vstúpi 8. októbra do intenzívneho Škorpióna, nič nebude triviálne. Nič sa vám nebude zda samozrejmé a nenecháte kameň na kameni pri hžadaní vašej pravdy. Láska bude vašim ciežom a nezastavíte sa pred ničím, aby ste ju dosiahli. Spln mesiaca vo vašom znamení prinesie 13. októbra vaše najlepšie súaživé ja a niektoré drobnosti jednoducho necháte tak, aby ste viac pobehli dopredu. Bude pre vás obdobie všetko alebo nič a nebudete spokojní, kým nepobežíte na plný výkon. Intenzita zostane vysoká keď jesenné slnko vstúpi 23. októbra do poháňajúceho Škorpióna a počas ďalšieho mesiaca sa vám bude dari pod takouto hnacou silou. Vyberte si ciež, ktorý môžete v nasledujúcich 30 dňoch dosiahnu a venujte mu celú svoju pozornos. Výsledky by mali by úžasné.
Taurus

Býk 21. apríl - 21. máj

Niektoré ste aktívny a ku všetkému sa máte. Niektoré dni sú pomalé ako vlečú sa ako hustý sirup. A niektoré dni - ako 1. - sa jednoducho nudíte. Nuž, skúste vlastné spôsoby ako trocha pretrias veci. Urobte svoj džob zaujímavejším. Skúste aspoň jednu divokú a šialenú aktivitu - napríklad cez obed. Život okolo vás začne viac bavi skôr než sa nazdáte! 5. budete chcie to, čo má vᚠsused. Nevysedávajte - vymyslite ako pôjdete von a získajte to! 9. a 10. vám vaše hlboké porozumenie zložitej veci pomôže získa výhodu nad konkurenciou. Iste, je fajn odovzda sa nákupnej terapii. Ale ak bude vaša túžba 15. a 16. neprekonatežná navzdory na nákupy trocha nepriaznivým okolnostiam, bude to znamenie zmeni nákupnú terapiu na jedno či dve sedenia klasickej terapie rozhovorom. Sú dobré dni na komunikáciu a sú super dni na komunikáciu. Potom sú dni (ako 21.) keď jednoducho čosi treba poveda. 26. bude pre vás skladom láska, bozky a pár kvetov. Teda, to znie pekne, nie? Užite si to! Ak sa budete 30. cíti senzitívne, doprajte si nejaký čas osamote.
Gemini

Blíženci 22. máj - 21. jún

8. októbra vstúpi milujúca Venuša do prudkého Škorpióna a tak láska a milostné vzťahy budú horúce a môžu vrieť. Žiarlivosť ľahko vzplanie ak sa nebudete cítiť bezpečne - ale konať na základe negatívnych emócií prinesie viac ujmy než dobrého. Opozícia medzi vašou vládnucou Venušou a nepredvídateľným Uránom 12. októbra spraví mnohé veci otáznymi, najmä ak situácia bude zahrňovať lásku a /alebo peniaze. Náhle zmeny či prekvapenia môžu byť vzrušujúce,ale efekt, aký budú mať na vašu budúcnosť je ťažko predvídať. Potreba, aby vás chceli a/alebo potrebovali vzrastie počas sextilu Venuše a Saturna 20. októbra, ale nebude vás zaujímať lne pozornosť hocikoho. Viete poznať rozdiel medzitým ak vás niekto naozaj miluje a keď to len predstiera, a o to druhé nebudete mať záujem. Konjunkcia slnka a vášnivého škorpióna začne mesiac intenzity a hľadania pravdy. Povrchné vedomosti o hocijakej veci vás teraz nebudú zaujímať. Chcete sa dostať až ku koreňu veci, nezáležiac natom, o čo pôjde. Zvlášť vo vás budú vzbudzovať zvedavosť veci ako záhadné zmiznutia.
Cancer

Rak 22. jún - 22. júl

1. budete pripravený vysporiada sa s pár záležitosami okolo domu. Možno bude treba opravi nejakú inštaláciu. Možno bude treba da do poriadku šatník. Možno bude treba vytiahnu zimné oblečenie a letné da bokom. Možno sa potrebujete porozpráva s vašim partnerom. Možno sa budete musie vysporiada s vašim spolubývajúcim. Čokožvek to už je, začnite hneď a vᚠmesiac začne vyzera dobre hneď od momentu ako sa rozbehne. 4. a 5. sa pochvážte, alebo povyahujte ak musíte(aj tak hádajte čo: naozaj vôbec nemusíte!). Problém v práci 10. vás môže dosa do pekného chaosu - ak to dovolíte.(Tak to nedovožte.) Vaša super silná intuícia vás bude 14. vies k problému, ktorý sa zatiaž nikomu nepodarilo rozlúsknu. Rovnako vás povedie k jeho riešeniu. 19. a 20. budete ma chu vyrazi von a preskúma, objavova čosi nové. Tak pozrite novú štvr, novú skupinu alebo nejaké nové spoločenstvo. Ak ste bez partnera, choďte na rande! 25. plánujte dopredu vašu budúcnos. Aj ak to skončí tak, že budete musie urobi vo vašich plánoch zmeny, bude pre vás dobré nejaké plány ma. Opatrnos vo vašich aktivitách bude namieste 30. Prečo znáša nepotrebné riziko?
Leo

Lev 23. júl - 23. august

Ako začne mesiac, budete sa cíti dobre a pripravený na zábavu. 1. a 2. to bude príma s priatežmi a budete sa skvelo cíti aj v práci. Dokážete celú kopu vecí. A budete ma z toho fajn zábavu! Užite si tento veselý, bezstarostný a produktívny čas. 6. a 7. bude vo vašom plánovači zabera miesto romanca. Uistite sa, že to nezrušíte! 12. by vám naozaj mohla dobre poslúži prispôsobivos. Prísnos a flexibilita naopak nie. 17. bude medzi tým správnym a tým čo je už príliš jasná čiara. Vašou úlohou ju bude nájs. 21. budete si dobré urobi brainstorming, aby ste sa vlastným spôsobom dostali z problému. Ak to však stále bude viaznu, zavolajte si pár kolegov. 25. dosiahnete niečo, čo bude naozaj vežmi pôsobivé a nádherné. Či už sa to bude týka práce alebo to bude osobné, nebudete už ani môc by šastnejší, že ste dosiahli to, čo ste chceli. 27. šetrite drobné a aj papierové. Nejde o lakomos. V takýchto finančných časoch je dobré by extra opatrný, aby ste sa držali na vrchole vecí. 30. hlboko preskúmajte záludnú vec - budete ma oveža väčšiu šancu, že sa dostanete až k jej koreňu.
Virgo

Panna 24. august - 23. september

Keď sa komunikatívny Merkúr, vaša domáca planéta, spojí 3. októbra s tajomným Škorpiónom, necha si veci pre seba bude pre vás príažlivejšou vožbou, než všetko vyklebeti svetu. Môže by lákavé vyzradi nejaké senzačné tajomstvo, ale vaša loajalita by mala preváži toto nutkanie. Romantická Venuša vstúpi do vášnivého Škorpióna 8. októbra, čo povzbudí vᚠmilostný život. Dôvera a úprimnos a budú pre vás teraz dve najdôležitejšie veci, a musia by prítomné, než s niekým budete intímne. Báječný sextil Merkúra a Saturna 14. októbra vám dá jasnú mysež a bude to perfektný čas na organizovanie vecí, dohnanie upratovanie alebo na postaranie sa o veci, ktoré ste odkladali. Prácu môžete teraz spravi za polovičný čas, než by vám trvala počas iných dní. Nepremeškajte to a využite tento čas. Blokujúca kvadratúra Marsa a Saturna 27. októbra môže prinies odmietnutie a prekážky tam, kde by ste ich najmenej čakali. Možno nebudete hneď na mieste vedie ako sa vysporiada so zlými správami, ale nájdete spôsob ako sa z toho dosta vašim logickým, praktickým spôsobom. Zvyčajne to tak viete.
Libra

Váhy 24. september - 23. október

1. a 2. by ste sa mohli cíti, ako by ste boli v zovretí celej kopy naozaj sebeckých impulzov. Možno budete. Otázka je, je to zlá vec? Odpoveď by mohla by: nie tak celkom. Niekedy sa musíte postara o seba samého, predtým než budete schopný pomôc inému. Na druhej strane, sebeckos skrz naskrz nie je optimálna. Tak sa nato lepšie prizrite. Kde sa len staráte o svoje vlastné, legitímne, dôležité potreby? To sú oblasti, kde nejde o sebeckos - ste k sebe zodpovedný. Kde neberiete do úvahy potreby druhých, kde ich vynechávate? TO je to, kde by ste sa mali pokúsi urobi počas tohto mesiaca zmeny. Nenechajte ale všetky tieto úvahy, aby vás celkom položili 5. a 6. - nikto nakoniec nie je dokonalý! Dostane sa predsa k času nato, aby ste veci dali do poriadku, veď viete. Okolo 10., 11. a 12. prídete na spôsob, ako by flexibilnejší. Kžúčom k pohode 17. bude dlhý rozhovor s priatežom pri zohrievajúcom ohni. 22. bude kreativita tým spôsobom, ako získa riešenie. 25., 26. a 27. budete v skvelej forme. A budete aj fantasticky pôsobi! 30. objavujte intelektuálne myšlienky.
Scorpio

Škorpión 24. október - 22. november

Mesiac začnete 1. a 2. celkom intenzívne. Áno, budete ako elektráreň a žudia sa budú zda akoby chceli robi čokožvek, čo chcete aby robili. A budú vyzera akoby si mysleli že ste absolútne príma! Užite si tieto úžasné časy. Impulzívny nákup 3. môže vies k tmou, že sa vráti spä, aby vám to spočítal. Môžete ho ešte vráti? Ak áno, urobte to. Ak nie, urobte si mentálnu poznámku: žiadne ďalšie impulzívne nákupy! Potom si spomeňte na tento záznam keď sa budete prechádza popred výklady v nákupnom centre. Okolo 8. a 9. sa možno budete musie vysporiada s nečakaným výbuchom. Niekto nebude šastný. Urobíte každému láskavos ak sa pozriete na to, o čo tu do pekla ide. 13. bude treba by extra opatrný, najmä ak sa do niečoho zažeriete, aby ste nevyrazili poistky. Obchod nebude až tak „čo vidíte, to dostanete” ako sa bude zda 18. Vás šéf si bude 22. myslie že vie všetko, ako inak? Urobte čo najlepšie aby ste si zahryzli do jazyka. Opatrnos bude polovicou vyhranej bitky 27. 28. a 29. budete v skvelej pozícií získa všetko čo chcete. Nezabudnite poveda „ďakujem”.
Sagittarius

Strelec 23. november - 21. december

Cítite sa 1. zasnene? A 2. zasa rozladene a pomalo? Nuž, niektoré mesiace jednoducho začínajú tak nejako pomaly. To vonkoncom nie je zlá vec - pomalšie tempo vám dá šancu spýta sa sám seba, čo je to, čo naozaj chcete. Snívajte - jedného dňa sa to môže sta realitou. 3. a 4. urobíte nejaké významnejšie (a významne pozitívne) zmeny. 8. a 9. naozaj, skutočne a naozaj urobíte na niekoho dojem. 14. si zahrajte. Zahrajte si karty, futbal, tenis, monopoly - hocijaká hra (nie ale hra s citmi) vám dá vitalitu a budete sa opä cíti ako diea. Vaše ideály budú vaše ideály - bude nato dôvod 19. Sú pre vás dôležité! Nerobte v nich kompromisy. Ak vás bude 24. niekto privádza k šialenstvu, berte to s humorom, dajte si ovocný pohár so šžahačkou a tešte sa z pekného dňa. 28. a 29. bude pre vás skladom ďalší pomalý čas. Uistite sa, že ho využijete tak, aby ste našli to správne smerovanie vašich projektov. Mesiac ukončíte vo fantastickej nóte. Všetko v čo ste dúfali sa bude materializova. Čo budete ďalej?